ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ 1896

1η ημέρα

2η ημέρα

3η ημέρα

4η ημέρα

5η ημέρα

6η ημέρα

7η ημέρα

8η-10η ημέρα

ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΑ

Η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Το χρονικό των αγώνων

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτέλεσαν για το ελληνικό κράτος του τέλους του 19ου αιώνα ένα σημείο σύνδεσης του αρχαίου και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη διαμόρφωση της εθνικής ιδεολογίας. Παράλληλα σχετίστηκαν και με το αίτημα πνευματικής και πολιτιστικής αναγέννησης του ελληνικού έθνους. Η ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών αποδεικνύει την προσπάθεια που καταβλήθηκε για να ταυτιστούν οι δύο πολιτισμοί, αρχαίος και σύγχρονος. Επιπλέον το γενικότερο διεθνές κλίμα αισιοδοξίας για τη νέα εποχή βρήκε έκφραση στους αγώνες αυτούς. Το αρχικό λεύκωμα του Charles Beck Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 776 π.Χ.-1896, που δημοσιεύτηκε το 1896, μας μεταφέρει την αίσθηση του εορτασμού. Το χρονικό των αγώνων το παραθέτουμε εδώ ως παρακαταθήκη του πνεύματος της εποχής:

1η μέρα, 25 Μαρτίου
2η μέρα, 26 Μαρτίου
3η μέρα, 27 Μαρτίου
4η μέρα, 28 Μαρτίου
5η μέρα, 29 Μαρτίου
6η μέρα, 30 Μαρτίου
7η μέρα, 31 Μαρτίου
8η, 9η και 10η μέρα, 1, 2 και 3 Απριλίου

 

Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες:
Από την Αθήνα του 1896 στην Αθήνα του 2004

Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

Άλλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία