Τεύχος 42 - Ιανουάριος - Απρίλιος 2012
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια-Δημιουργικό: Γιάννης Αργυρίου
Κείμενα-Επιμέλεια ύλης: Γεωργία Ανάγνου
Σκίτσα: Γιώργος Δημητρίου
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Μαρία Γρηγοροπούλου, Φραγκίσκος Χατζηκόμνου, Ελένη Παπαϊωάννου
Εκτύπωση: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ