Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Παρασκευή,
19 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Λάρισα, ιστορία

Η πανάρχαιη πόλη της Λάρισας χτίστηκε σύμφωνα με το μύθο από τους Πελασγούς και πήρε το όνομά της από τη μητέρα ή τη θυγατέρα του Πελασγού, ενώ σύμφωνα με αρχαιολογικές μαρτυρίες η πρώτη κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας ανάγεται στην Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Στους Περσικούς πολέμους η Λάρισα τάχθηκε στο πλευρό των Περσών, ενώ στον Πελοποννησιακό πόλεμο συμμάχησε με την Αθήνα. Κατά το Μεσαίωνα, όντας τμήμα του βυζαντινού κράτους, η πόλη μαστιζόταν από βαρβαρικές επιδρομές. Το 1423 καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς, οι οποίοι διατήρησαν την κυριαρχία τους μέχρι και το 1881, έτος προσχώρησης της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος. Η εκμετάλλευση των εύφορων εδαφών του θεσσαλικού κάμπου συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ