Σύλλογος Φίλων

Κυριακή,
14 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.

Τον παρόντα διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται το κοινωφελές Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δεν διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση του Ιδρύματος με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης του Ιδρύματος για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους προαναφερόμενους διαδικτυακούς τόπους.

Πολιτική Απορρήτου του ΙΜΕ 

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα μάς παρέχονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εσάς, τα φυσικά πρόσωπα) είτε από τρίτα μέρη. Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων είτε από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ενδεικτικά ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους ως μέλη, για συμμετοχή στις δραστηριότητές μας ή άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις μας, είτε από άλλα φυσικά πρόσωπα (γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς) με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται και αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει:

  1. να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές και, κατά περίπτωση,
  2. να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και άλλες σχετικές πολιτικές.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι το «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» (εφεξής το «ΙΜΕ», «εμείς», «εμάς»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πουλοπούλου αριθ. 38 και διατηρεί Μουσείο και Κέντρο Πολιτισμού στον Ταύρο, επί της οδού Πειραιώς αριθ. 254, με την επωνυμία «Ελληνικός Κόσμος».

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε μόνο όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε:

α) να λαμβάνετε το newsletter μας, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που διαθέτουμε στον ιστότοπό μας. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε μόνο τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

β) να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το ΙΜΕ και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός επικοινωνίας, δίδονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της επικοινωνίας σας.

Επίσης, κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στο διαδικτυακό τόπο αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας, μέσω της οποίας, όμως, δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη διαδικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε κατά την είσοδό σας συγκατατεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του ΙΜΕ για τη χρήση cookies παρακάτω.

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

α) Η συναίνεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α) ΓΚΠΔ).

β) Για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό τη δρομολόγηση ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β) ΓΚΠΔ.

γ) Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), το ΙΜΕ έχει εξουσία να πράξει αναλόγως σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ) ΓΚΠΔ.

δ) Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ) ΓΚΠΔ.

Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Το ΙΜΕ διαθέτει σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το FACEBOOK, το TWITTER, το INSTAGRAM, το PINTEREST και το YOUTUBE, όπου όμως δεν πραγματοποιεί καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εκάστοτε σελίδας του ΙΜΕ μέσω αποστολής μηνύματος. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της εκάστοτε σελίδας λάβει μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά το λόγο της επικοινωνίας με το Ίδρυμα και μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί διαγράφονται. Το ΙΜΕ δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκεί επιρροή και έλεγχο όσον αφορά την φύση και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και τηρούνται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως όρος ή αποτέλεσμα της χρήσης τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της συλλογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και για τα δικαιώματα και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Δεδομένα που αφορούν παιδιά

Ως «παιδιά» νοούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Κατανοούμε και σεβόμαστε τη σημασία της προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα παιδιών μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα την συγκατάθεση και/ή εξουσιοδότηση των γονέων τους ή νόμιμων κηδεμόνων τους ή όπως άλλως πως επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών του διαδικτυακού τόπου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη του ΙΜΕ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία μαζί σας.

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Το ΙΜΕ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση info@ime.gr

 Ποια είναι τα δικαιώματά σας

1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και σχετικά με τα Δικαιώματα Σας. Για τον λόγο αυτό σας παρέχουμε την παρούσα «Γνωστοποίηση».

2. Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα (εφόσον τα επεξεργαζόμαστε) καθώς και σε άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (αντίστοιχες με αυτές που παρέχονται στην παρούσα «Γνωστοποίηση»). Έτσι, μπορείτε να λαμβάνετε γνώση και να ελέγχετε εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδομένων, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

4. Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα, γνωστό και ως «δικαίωμα της λήθης» να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας. Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Το ΙΜΕ μπορεί να έχει το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσει τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει ή έχει άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσει.

5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να «αποκλείσετε» ή να περιορίσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις επεξεργαστούμε περαιτέρω. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο περιορισμός θα εφαρμόζεται εφεξής.

6. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο κάποιων Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να τα επαναχρησιμοποιήσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.

7. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

 Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο e-mail info@ime.gr

Το ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωμα κατάρτισης πολιτικής χρέωσης ευλόγου διαχειριστικού κόστους για την ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων.

8. Δικαίωμα Καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για μια περίοδο 26 μηνών το μέγιστο, εκτός αν προηγουμένως ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο της προστασίας, ή εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις που μας υποχρεώνουν να τα κρατήσουμε για διαφορετικό χρονικό διάστημα.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, το ΙΜΕ ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των cookies. Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) του ΙΜΕ στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies). Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Η χρήση των cookies προσφέρει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο τη δυνατότητα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ προτιμήσεις χρήσεις του ιδίου, να εξατομικεύσει την εμπειρία σας και να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά των επισκεπτών/-ριών, απαραίτητα για τη βελτίωση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μας. Τα cookies δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται στο σκληρό σας δίσκο ή στα αρχεία cookies που δημιουργούνται από άλλους διαδικτυακούς τόπους και δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας. π.χ. για να δείτε ποια cookies έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε ή να τα διαγράψετε, επισκεφθείτε την το διαδικτυακό τόπο http://www.allaboutcookies.org. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά του διαδικτυακού τόπου μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μας. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη/-ρια και χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Google Analytics

Το ΙΜΕ χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από το ΙΜΕ μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

Web beacons

Το web beacon είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (image file) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser), και η ύπαρξη των cookies που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Το ΙΜΕ χρησιμοποιεί web beacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το ΙΜΕ ή οι  πάροχοι των υπηρεσιών αυτής  της μπορούν  να χρησιμοποιούν web beacons προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες πρόσληψης ή διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να διαχειρίζονται τα cookies.

Έχετε την επιλογή να κάνετε κάποια web beacons ανενεργά με το να απορρίψετε τα σχετικά cookies. Το web beacon θα μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από τη διεύθυνση IP σας αλλά οι πληροφορίες από τα cookies δεν θα καταγράφονται.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

  • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ime.gr
  • μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση του ΙΜΕ, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Πειραιώς 254
    177 78 Ταύρος

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη του ΙΜΕ, τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τρόπος ενημέρωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ενδέχεται να δημοσιεύουμε ειδικότερους όρους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι οποίες θα συμπληρώνουν την παρούσα Πολιτική και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική, με ανάρτηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ενημερώνοντάς σας έγκαιρα, σαφώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ