Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Σάββατο,
20 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Γρανικού μάχη

Η πολιτική σκέψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν να δημιουργήσει ένα μεικτό πληθυσμιακά και πολιτιστικά βασίλειο. Αφού επιβλήθηκε στον ελλαδικό χώρο, ξεκίνησε την προς Ανατολάς επέκταση του βασιλείου του. Κύριο σταθμό της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτέλεσε η μάχη στο Γρανικό ποταμό το Μάιο του 334 π.Χ. Στο πεδίο της μάχης βρέθηκαν αντιμέτωπες οι μακεδονικές με τις περσικές δυνάμεις. Μετά τη μάχη αυτή το μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας έπεσε στα χέρια του Αλέξανδρου χωρίς μεγάλη αντίσταση. Τριακόσιες περσικές πανοπλίες από τα λάφυρα αφιερώθηκαν στη θεά Αθηνά στον Παρθενώνα, με την επιγραφή «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων». 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ