Ελληνικός Κόσμος

Σάββατο,
20 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Αποβίβαση Καποδίστρια στην Αίγινα

Στις 11 Ιανουαρίου του 1828, μέσα σε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα, αποβιβάστηκε στην Αίγινα, στην παραλία της «Περιβόλας», ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας. Τον κυβερνήτη υποδέχτηκαν η αντικυβερνητική επιτροπή, η Βουλή, οι λοιπές Αρχές και δεκάδες χιλιάδες λαού. Η Αίγινα ήταν η έδρα της αναγνωρισμένης από τις Μεγάλες Δυνάμεις κυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια και θεωρούνταν η προσωρινή πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το νησί γνώρισε τότε σύντομη περίοδο άνθησης. Κατασκευάστηκαν πολλά δημόσια κτήρια, ιδρύθηκαν Ορφανοτροφείο, Παρθεναγωγείο, Μουσείο, Εθνική Τράπεζα, Εθνικό Τυπογραφείο, Σχολή Ευελπίδων, Εθνική Βιβλιοθήκη και Νομισματοκοπείο. Στην Αίγινα κόπηκε και η πρώτη νομισματική μονάδα του νεοελληνικού κράτους, ο φοίνικας. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ