Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Στα ίχνη των μύθων, στα χρόνια της Προϊστορίας

Μια περιπλάνηση στην προϊστορική Ελλάδα με όχημα τη μυθολογία, τα κείμενα του Ομήρου, των αρχαίων τραγικών και άλλων ποιητών. Τα ίχνη των Ελλήνων των Προϊστορικών χρόνων στο χώρο και στην τέχνη μάς αποκαλύπτουν έναν κόσμο στην αυγή του πολιτισμού. Με προβολές, αναγνώσεις και εικαστικές και σωματικές δραστηριότητες τα παιδιά ανακαλύπτουν, φωτίζουν και μαθαίνουν πτυχές του πολιτισμού μας κρυμμένες σε ιστορίες και εικόνες πριν ο χρόνος αρχίσει να μετρά για την ιστορία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Γ' Δημοτικού έως και Α' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι 50 μαθητές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 60 λεπτά.Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Μυθολογία

Κακριδής, Ι., Ελληνική Μυθολογία, 5 τόμοι, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1986.

Burkert, W., Ελληνική Μυθολογία και Τελετουργία: δομή και λειτουργία, Μ.Ι.Ε.Τ., (Αθήνα, 1993) [η πρωτότυπη έκδοση στα αγγλικά, 1979].

Εποχή Λίθου και Χαλκού

H Παλαιολιθική εποχή στην Eλλάδα: οι αρχαιολογικές θέσεις, Αρχαιολογία 60 (11/1996).

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=78

H Παλαιολιθική εποχή στην Eλλάδα: τα λίθινα εργαλειακά σύνολα, Αρχαιολογία 61 (12/1996).

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=77

Παλαιολιθική:

http://www.fhw.gr/chronos/01/gr/pl/housing/index.html

http://www.fhw.gr/chronos/01/gr/pl/culture/index.html

Μεσολιθική:

http://www.fhw.gr/chronos/01/gr/ml/housing/index.html

Νεολιθική (Διμήνι και Σέσκλο):

http://www.fhw.gr/chronos/01/gr/nl/index.html

http://neolithic.ime.gr/

Μινωικός πολιτισμός:

http://www.fhw.gr/chronos/02/crete/gr/index.html

Μυκηναϊκός (Τίρυνθα, Μυκήνες, Γλα, Πύλος):

http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/index.html

Ηπειρωτική Ελλάδα πρώιμη εποχή του Χαλκού (Αίγινα, Λέρνα)

http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/eh/index.html

Ηπειρωτική Ελλάδα μέση εποχή του Χαλκού (Αίγινα, Λέρνα, Ασίνη, Πευκάκια):

http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mh/index.html

Αιγαίο και εποχή του χαλκού (Πολιόχνη, Θερμή, Καστρί, Ακρωτήρι, Σχέσεις με Αίγυπτο):

http://www.fhw.gr/chronos/02/islands/gr/index.html

http://egypt.ime.gr/

Γεωμετρική-Κλασική περίοδος

Γεωμετρική περίοδος:

http://www.hellenichistory.gr/03/

(Κάθοδος Δωριέων, Αποικισμός στη Μ. Ασία, Όμηρος και έπη, δωδεκάθεο, εθνική συνείδηση, δίκαιο)

Αιολικός αποικισμός:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3466

Δωρικές αποκίες στη Μ. Ασία:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4144

Ιωνικός αποικισμός:

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9341

Θρησκεία

http://www.fhw.gr/chronos/04/gr/culture/index.html

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/4000religion.html

Αρχαίο δράμα

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/2300theater.html