Γλας. Κάτοψη του κεντρικού περιβόλου της ακρόπολης.

Ιακωβίδης, Σ.Ε., Γλας I: H ανασκαφή 1955-1961, Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 1989, σ. 77, σχ. 6.

©Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Επεξεργασία: ΙΜΕ