Αναπαράσταση VRML του ναού του Διός

Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί μια τρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων χρησιμοποιώντας VRML.

Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

Άλλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία

Ανάλογα με τις δυνατότητες του browser σας και την ταχύτητα της σύνδεσής σας έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

1. Πλήρες μοντέλο με εικόνες (σαν την παραπάνω εικόνα)

α. συμπιεσμένο (gzip) (16K + 142K) or

β. ασυμπίεστο (80K + 142K)
2. VRML μόνο χωρίς εικόνες

α. συμπιεσμένο (gzip) (6K) or

β. ασυμπίεστο (80K)

Για πληροφορίες πώς θα ρυθμίσετε το browser σας κοιτάξτε εδώ