ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΜΙΝΩΙΤΕΣ

ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΠΟΛΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ

Μύθοι

Αρχαιολογικές ενδείξεις

Η επιλογή της Ολυμπίας

Για αιώνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θεωρούνταν η πλέον σημαντική πανελλήνια γιορτή. Οι διάφοροι μύθοι που αναφέρονται σε αυτούς δε βοηθούν στην ακριβή καταγραφή των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή της Ολυμπίας για τη διεξαγωγή των αγώνων ούτε βεβαίως εξηγούν την πορεία της εξέλιξής της σε έναν τόσο σημαντικό ιερό χώρο για τον ελληνικό κόσμο. Σε αυτή τη διαδικασία πολύτιμος αρωγός είναι η αρχαιολογία.

Με βάση, επομένως, τη μυθολογία, την ιστορία και την αρχαιολογία φαίνεται ότι ήδη από το 10ο αιώνα π.Χ. η Ολυμπία ήταν τόπος λατρείας, γνωστός στην αριστοκρατία της δυτικής Πελοποννήσου. Ο χαρακτήρας των παλαιότερων αφιερωμάτων (ζωόμορφα ειδώλια) αποκαλύπτει αγροτικά και κτηνοτροφικά ενδιαφέροντα, ενώ ειδώλια αλόγων και αρμάτων αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα πλουσιότερων ανθρώπων. Προφανώς η Ολυμπία εξελίχθηκε σε περιφερειακό λατρευτικό κέντρο για ανθρώπους διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ποικίλων συμφερόντων. Σε μια περιοχή που ήταν χωρισμένη σε μικρές τοπικές εδαφικές μονάδες, τα ουδέτερα θρησκευτικά κέντρα λειτουργούσαν ως τόποι συνάντησης της αριστοκρατίας της περιοχής.

Προς το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ., προστέθηκε ένας μεγαλύτερος αριθμός πόλεων-κρατών στον κύκλο εκείνων που συμμετείχαν στις λατρευτικές δραστηριότητες στην Ολυμπία. Η ευρύτερη περιοχή της Ήλιδας, όπου βρίσκεται και η Ολυμπία, κατοικήθηκε ξανά (750-700 π.Χ.) και πολλές σκόρπιες εγκαταστάσεις σχηματίστηκαν στην περιοχή. Απ' αυτή την περίοδο και εξής, το ιερό αναπτύχθηκε σταδιακά σε τόπο γιορτής μείζονος σημασίας, που ενέπνεε το σεβασμό και αποτελούσε πόλο έλξης για πολυάριθμους επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθ' όλη την περίοδο της Αρχαιότητας.

 

Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

Άλλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία