ENGLISH  |  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Αντικείμενο έργου

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Πρόκειται για μια ελεύθερης πρόσβασης δικτυακή εγκυκλοπαίδεια για την ιστορία και τον πολιτισμό της Βοιωτίας. Η Βοιωτική Διαδικτυακή Πολιτισμική Εγκυκλοπαίδεια (ΒΔΠΕ) έχει αναπτυχθεί με βάση την τεχνογνωσία ηλεκτρονικών εγκυκλοπαιδειών του ΙΜΕ και την ισχύουσα επιστημονική και ερευνητική δεοντολογία, έτσι ώστε να περιλαμβάνει ακριβή, αξιόπιστη, επίκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφορία. Η δημιουργία της ΒΠΕ, σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους ειδικούς, επιτρέπει να αξιοποιηθεί το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό του νομού, ενώ μια ακαδημαϊκή εποπτεία εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και εγκυρότητα του έργου. Παράλληλα, το ΙΜΕ, χάρη στην πλούσια εμπειρία του σε έργα για το ευρύ κοινό, έχει μεριμνήσει ώστε η μορφή της εγκυκλοπαίδειας να παραμείνει οικεία και εύχρηστη σε κάθε απλό πολίτη.

ΤΡΟΦΩΝΙΟ

Το αρχαίο Τροφώνιο Μαντείο ή Τροφώνιο Άντρο στη Λιβαδειά βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου με το μεσαιωνικό κάστρο. Εκεί απομένουν σήμερα λιγοστά ερείπια, για τα οποία πιστεύεται ότι αποτελούν ό,τι απέμεινε από το Τροφώνιο, στο ιερό άλσος της αριστερής όχθης του ποταμού. Η αληθινή μαντική σπηλιά του Τροφωνίου δεν έχει ωστόσο ακόμη εντοπιστεί, παρόλο που τόσο οι πηγές της Έρκυνας όσο και η παρουσία ερειπίων ενός ναού εκεί κοντά ταιριάζουν με τις περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων.

Η σχετική εφαρμογή, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, επιτρέπει στο κοινό να επισκεφθεί το μαντείο όχι στην τωρινή αλλά στην αρχική του μορφή και να ενημερωθεί γι’ αυτό με τρόπο περισσότερο φιλικό και ενδιαφέροντα. Το σενάριο χρήσης της εφαρμογής που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου επιτρέπει την αξιοποίηση της εφαρμογής ως εποπτικού μέσου υποστηρικτικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και ως ενδιαφέρουσας τουριστικής επιλογής για τους επισκέπτες του νομού.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ

Το Μυκηναϊκό Ανάκτορο της Θήβας ή Καδμείον χρονολογείται στην Υστεροελλαδική περίοδο ΙΙΙ (14ος-13ος αιώνας π.Χ.). Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά διοικητικά κέντρα (ανάκτορα) της ηπειρωτικής Ελλάδας και βρισκόταν στο κέντρο περίπου της Καδμείας ακρόπολης. Τα διάφορα παραρτήματα και γραφεία του κάλυπταν μεγάλο μέρος του φυσικού λόφου των Θηβών. Τμήματα του ανακτόρου, που ήταν διακοσμημένα με τοιχογραφίες, ανασκάφηκαν από τον Α. Κεραμόπουλο μεταξύ 1906 και 1929 και αργότερα εκ νέου μεταξύ 1963 και 1995 από αρχαιολόγους της Θ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αρχεία των πήλινων πινακίδων της Γραμμικής Β', οι ενεπίγραφοι ψευδόστομοι αμφορείς που φαίνεται πως έφταναν με προϊόντα από την Κρήτη, το λεγόμενο «Δωμάτιο του Θησαυρού» και η «Οπλοθήκη».

Η σχετική εφαρμογή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου, αξιοποιώντας την τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας, θα επιτρέπει στο κοινό να επισκεφθεί το ανάκτορο όχι στην τωρινή αλλά στην αρχική του μορφή και να ενημερωθεί γι' αυτό με τρόπο περισσότερο φιλικό και ενδιαφέροντα. Το σενάριο χρήσης της εφαρμογής που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου επιτρέπει την αξιοποίηση της εφαρμογής ως εποπτικού μέσου υποστηρικτικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και ως ενδιαφέρουσας τουριστικής επιλογής για τους επισκέπτες του νομού.

Βοιωτική Διαδικτυακή Πολιτισμική Εγκυκλοπαίδεια
το Μαντείο του Τροφωνιου στη Λιβαδειά
Η Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Θήβας
 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του 'Αξονα Προτεραιότητας 8: «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα» του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος»