Τεύχος 45 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια-Δημιουργικό: Γιάννης Αργυρίου
Κείμενα: Παναγιώτα Στελλάκη, Νίκη Τσιούνη, Χάρις Κούσουλα
Σκίτσα: Smart Magna
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Μαρία Γρηγοροπούλου, Φραγκίσκος Χατζηκόμνου
Εκτύπωση: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ