Τεύχος 44 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια-Δημιουργικό: Γιάννης Αργυρίου
Κείμενα: Γεωργία Ανάγνου, Νίκη Τσιούνη
Σκίτσα: Smart Magna
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Μαρία Γρηγοροπούλου, Φραγκίσκος Χατζηκόμνου
Εκτύπωση: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ