Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τρίτη,
16 Οκτωβρίου 2018

Ο «Ελληνικός Κόσμος» θα είναι κλειστός για το κοινό από το Σάββατο 28/7/2018 μέχρι και το Σάββατο 25/8/2018. Ο χώρος θα λειτουργήσει ξανά την Κυριακή 26/8/2018.                    ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας

 < επιστροφή
Κωνσταντινούπολη, κατάληψη από Σταυροφόρους

Η υποβόσκουσα αντιπάθεια και καχυποψία μεταξύ Βυζαντινών και Δυτικών εκδηλώθηκε με τη Δ' Σταυροφορία. Οι σταυροφόροι, ξεφεύγοντας από τον κύριο στόχο τους, δηλαδή την ανάκτηση των Αγίων Τόπων, στράφηκαν εναντίον της ίδιας της βυζαντινής πρωτεύουσας, την οποία και κατέλαβαν στις 12 Απριλίου 1204. Η Πόλη ανακτήθηκε από τους Βυζαντινούς το 1261.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ