Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης

Δευτέρα,
20 Νοεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Διάσκεψη Λονδίνου 1830

«Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν Κράτος ανεξάρτητον και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν». Στις 22 Ιανουαρίου 1830 η Διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Το σχετικό πρωτόκολλο σήμαινε ουσιαστικά τη διεθνή αναγνώριση ελληνικού κράτους. Στα άρθρα του περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα όρια του κράτους και το πολίτευμα. Επίσης, προέβλεπε το δικαίωμα μετανάστευσης των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στο νέο ελληνικό κράτος.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ