Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Τρίτη,
16 Οκτωβρίου 2018

Ο «Ελληνικός Κόσμος» θα είναι κλειστός για το κοινό από το Σάββατο 28/7/2018 μέχρι και το Σάββατο 25/8/2018. Ο χώρος θα λειτουργήσει ξανά την Κυριακή 26/8/2018.                    ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας

 < επιστροφή
'Αργος, ιστορία

Το 'Αργος είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις στην Ελλάδα. Η ίδρυση της πόλης ανάγεται στο μυθικό παρελθόν, ενώ πολλά επεισόδια της ελληνικής μυθολογίας, αλλά και ήρωες, όπως ο Ηρακλής και ο Περσέας, συνδέονται με το 'Αργος. Ιδιαίτερα φημισμένη κατά την Αρχαιότητα ήταν η σχολή χαλκοπλαστικής του 'Αργους, με πιο γνωστούς εκπροσώπους της τον Αγελάδα και τον Πολύκλειτο. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η πόλη άκμασε και κοσμήθηκε με ναούς και δημόσια κτήρια. Το Μεσαίωνα αποτελούσε τμήμα του βυζαντινού κράτους. Το 1212 η πόλη περιήλθε στην κυριότητα του Γοδεφρείδου Βιλεαρδουίνου, το 1397 καταλήφθηκε από τους Ενετούς και τελικά κυριεύτηκε από τους Οθωμανούς το 1463. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, στο 'Αργος έγινε η έναρξη των εργασιών της πρώτης ελεύθερης εθνοσυνέλευσης.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ