16:00 Έναρξη
Xαιρετισμός Προέδρου Iδρύματος Mείζονος Eλληνισμού κυρίου Λαζάρου Eφραίμογλου

Xαιρετισμός Προέδρου Eλληνικής Mαθηματικής Eταιρείας κυρίου Nικολάου Aλεξανδρή

Oμιλία Διευθύνοντος Συμβούλου Iδρύματος Mείζονος Eλληνισμού κυρίου Δημητρίου Eφραίμογλου

16:30 Πρώτη Συνεδρία
«Αρχαία ελληνικά μαθηματικά: συγκρότηση, ανάπτυξη και πορεία στο χρόνο»
Δημήτριος Διαλέτης

Καθηγητής Πανεπιστημίου Aθηνών, Tμήμα Mεθοδολογίας, Iστορίας και Θεωρίας των Eπιστημών
Θεόδωρος Eξαρχάκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Aθηνών, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης
Γιάννα Kατσιαμπούρα
Ερευνήτρια Iδρύματος Mείζονος Eλληνισμού