Το ΙΜΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για ανάδειξη και προβολή του ελληνικού πολιτισμού, διοργανώνει ημερίδα με θέμα « Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά: το περιεχόμενο, η διαδρομή και ο ιστορικός τους ρόλος ».

Η ημερίδα αυτή αποτελεί την πρώτη από τις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την έκθεση του ΙΜΕ «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Kόσμο των Aρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών», η οποία έχει θέμα την ανάπτυξη των μαθηματικών και της μαθηματικής σκέψης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, εποχή που τέθηκαν οι βάσεις της επιστήμης.

Στόχοι τόσο της έκθεσης όσο και της ημερίδας είναι να συνειδητοποιήσει το κοινό ότι τα μαθηματικά συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, αποτελούν διανοητική πρόκληση και είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού. Επίσης, να αναδειχτεί η σημασία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών ως θεμέλιο της παγκόσμιας επιστημονικής σκέψης.