ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τις 25 Νοεμβρίου 2010 έως τις 19 Μαΐου 2011 φιλοξενήθηκε στον «Ελληνικό Κόσμο» έκθεση με 160 νομίσματα με τίτλο «Ιστορίες νομισμάτων - Αφηγήσεις πόλεων». Ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα από τη Συλλογή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η οποία αριθμεί περισσότερα από 13.000 νομίσματα και αποκτήθηκε από το Γερμανό συλλέκτη Karl Eduard Reinhard Donat στις 29 Νοεμβρίου 2007. Αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη συλλογή μικρασιατικών νομισμάτων παγκοσμίως. Για την έκθεση έχουν επιλεγεί τα σπανιότερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα.

Η παρουσίαση των νομισμάτων βασίζεται στις εικονογραφικές παραστάσεις που αποτυπώνονται πάνω στα νομίσματα, στον εμπροσθότυπο (μπροστινή όψη) και στον οπισθότυπο (πίσω όψη), καθώς και στις πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές. Τα νομίσματα εκτίθενται σε δέκα βιτρίνες, με συγκεκριμένη θεματική η καθεμία.

Η δημιουργία της συλλογής, από τρεις γενεές συλλεκτών της ίδιας οικογένειας, διέπεται από τα ανθρωπιστικά ευρωπαϊκά ιδεώδη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Τα νομίσματα ως κατάλοιπα του παρελθόντος είναι στενά συνδεδεμένα με την αρχαία ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό των ελληνικών πόλεων και βασιλείων.

Η συλλογή των 13.689 νομισμάτων και αντικειμένων απαρτίζεται από 12.854 αρχαία ελληνικά νομίσματα, από τον 6ο αι. π.Χ. έως και τον 4ο αι. μ.Χ., 254 βυζαντινά νομίσματα, 320 βυζαντινά μολυβδόβουλα, 104 αραβοβυζαντινά νομίσματα των Αρτουκιδών, 99 σφραγίδες και σταθμία και 58 μικροαντικείμενα.

Τα νομίσματα αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, από τη σημερινή Γαλλία έως την Αίγυπτο, με έμφαση στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Μικράς Ασίας.

Το ΙΜΕ αποφάσισε να αγοράσει τη συλλογή όχι μόνο διότι επαναπατρίζεται σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας αλλά και λόγω της γεωγραφικής επικέντρωσης των αντικειμένων· η τελευταία συμπίπτει με τους στόχους του, αφού καλύπτει τις περιοχές του Ελληνισμού τις οποίες μελετά.

Τα περισσότερα νομίσματα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση είναι σπάνια και καλύπτουν γεωγραφικά τις περιοχές από τη Θράκη έως και τη Μεσοποταμία.

Το ΙΜΕ είναι πλέον στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει τη συλλογή στο κοινό. Έχει ήδη πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ φωτογραφίες μεμονωμένων νομισμάτων της συλλογής βρίσκονται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://coins.ime.gr. Επίσης, δέχεται με ραντεβού ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να δουν νομίσματα συγκεκριμένων πόλεων που περιλαμβάνονται στη συλλογή και ετοιμάζει μόνιμη έκθεση της συλλογής στον «Ελληνικό Κόσμο». Η συλλογή είναι ήδη προσβάσιμη στην επιστημονική κοινότητα, ενώ ετοιμάζεται η πλήρης έκδοσή της στη διεθνή νομισματική σειρά Sylloge Nummorum Graecorum.

Από το ΙΜΕ κυκλοφορεί ο ομώνυμος κατάλογος της έκθεσης, με πληροφορίες για το ιστορικό της συλλογής, παρουσίαση των εκθεμάτων ανά βιτρίνα και επιστημονική καταγραφή των 160 νομισμάτων της έκθεσης.