ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πού και πότε επινοήθηκε το νόμισμα και ποιο ρόλο έπαιξε στο εμπόριο; Τι κρύβει η παράσταση πάνω του; Υπήρχαν διεθνή και κοινά νομίσματα στην Αρχαιότητα; Το νόμισμα, μικρό αλλά και ελαφρύ, διευκόλυνε τις συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Οι απεικονίσεις, που φιλοτεχνήθηκαν με μεγάλη ακρίβεια πάνω στις τόσο μικρές επιφάνειές του και περιλάμβαναν μυθολογικές σκηνές, ήρωες, θεούς και ημίθεους, το μετέτρεψαν σε μορφή τέχνης.

Οι μαθητές, μέσα από την πλούσια νομισματική συλλογή του ΙΜΕ και ποικίλες δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με τις βασικές πηγές έμπνευσης των Αρχαίων Ελλήνων χαρακτών. Ανακαλύπτουν χαρακτηριστικά στοιχεία μιας πόλης, όπως είναι οι θεοί που λατρεύονταν, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, η ιστορία και η πολιτισμική της ταυτότητα, αφού το νόμισμα αποτελούσε σύμβολο της πόλης και μέσο εμπορικών συναλλαγών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα:
Απευθύνεται σε μαθητές από Γ' Δημοτικού έως και Γ' Λυκείου.
Μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.

Πληροφορίες/κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο: 212 254 0100