Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    


Ταξίδι στην προεπαναστατική Ελλάδα... η ζωή των Ελλήνων μέσα από το βλέμμα των Ευρωπαίων περιηγητών
Η επαφή των Ευρωπαίων περιηγητών με τον ελληνικό χώρο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και η αποτύπωση των εμπειριών τους αποτελούν πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή, τα ήθη και έθιμα, τα αρχαία μνημεία και την πολιτική κατάσταση της εποχής. Οι μαθητές, μέσα από περιηγητικά κείμενα και εικόνες, γνωρίζουν πτυχές της ζωής των Ελλήνων. Η «περιήγηση» αυτή στο παρελθόν τούς δίνει ερεθίσματα για να δουν με νέα ματιά όσα διαδραματίζονται στη σύγχρονή τους πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως και Γ' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αυγουστίνου, Ό., Ιδανικά Tαξίδια: H Eλλάδα στη γαλλική ταξιδιωτική λογοτεχνία 1550-1821, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2003.

Βιγγοπούλου, Ι., Πολυκανδριώτη, Ρ., «Περιηγητικά κείμενα για την NA Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-19ος αιώνας. Κατάλογος συντομευμένων τίτλων», Τετράδια Εργασίας 17 (1994), σελ. 21-155.

Δρούλια, Λ. (επιμ.), Περιηγητικά θέματα. Υποδομή και προσεγγίσεις, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 1993. Η έκδοση διατίθεται ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/7740

Σιμόπουλος, Κ., Ξένοι ταξιδιώτες στην Eλλάδα, τόμ. Α΄-Δ΄, εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 2001 (πρώτη έκδοση 1970-1985).

Stoneman, R., Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα, μετάφραση Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, επιμέλεια Αντιγόνη Φιλιπποπούλου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1996.

Τόπος και εικόνα: χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, εκδόσεις Ολκός, τόμοι A΄-Z΄, Αθήνα 1978-1985.

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ

Περιηγητές στο Αιγαίο
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6964

Οι Έλληνες επί οθωμανικής κυριαρχίας
http://www.fhw.gr/chronos/11/gr/index.html

Συλλογή Ταξιδιωτικής Γραμματείας, 15ος-19ος αιώνας
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/documentationproj/project02-gr.html

Περιηγητές στην Αργολίδα
http://argolikivivliothiki.gr/category/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82/