Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    


Ταξίδι στην προεπαναστατική Ελλάδα... η ζωή των Ελλήνων μέσα από το βλέμμα των Ευρωπαίων περιηγητών
Η επαφή των Ευρωπαίων περιηγητών με τον ελληνικό χώρο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και η αποτύπωση των εμπειριών τους αποτελούν πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή, τα ήθη και έθιμα, τα αρχαία μνημεία και την πολιτική κατάσταση της εποχής. Οι μαθητές, μέσα από περιηγητικά κείμενα και εικόνες, γνωρίζουν πτυχές της ζωής των Ελλήνων. Η «περιήγηση» αυτή στο παρελθόν τούς δίνει ερεθίσματα για να δουν με νέα ματιά όσα διαδραματίζονται στη σύγχρονή τους πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως και Γ' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Σκοπός:
Να αποκτήσουμε νέα ματιά στον τρόπο που παρατηρούμε και δεχόμαστε καθετί καινούριο και διαφορετικό στον κόσμο γύρω μας, με αφορμή τις πολλαπλές διαστάσεις του ελληνικού κόσμου πριν από την Επανάσταση, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από το βλέμμα των Ευρωπαίων περιηγητών.

Στόχοι:
Η ανάδειξη της σημασίας των επαφών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων και της λειτουργίας τους στην ιστορία.

  • Η κατανόηση του τρόπου που οι περιηγητές παρατηρούσαν και περιέγραφαν το χώρο και τους ανθρώπους που συναντούσαν καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης των γηγενών προς τους ταξιδιώτες.
  • Η επαφή με τοπία, αρχαιολογικούς χώρους, ενδυμασίες, σκηνές καθημερινού βίου και γενικά με τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων την εποχή εκείνη.
  • Η εξέταση του ταξιδιού εκείνης της εποχής και των παραμέτρων του (μέσα μετακίνησης, οδικό δίκτυο, καταλύματα, κίνδυνοι, συνοδοί).
  • Η επισήμανση του σκοπού και της λειτουργίας του ταξιδιού σήμερα.
  • Η παρουσίαση των πολλαπλών όψεων της σχέσης της Νεότερης Ελλάδας με τη Δύση.