Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Βυζάντιο, άνθρωποι και επικοινωνία

 

Το Βυζάντιο, λόγω της θέσης του, αποτελούσε σημαντικό επικοινωνιακό κόμβο. Η ανάπτυξη του πολιτισμού βασίστηκε σε ένα καλά δομημένο σύστημα επικοινωνίας, ανταλλαγής και κίνησης ανθρώπων. Το δίκτυο των χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, η αυτοκρατορική διοίκηση αλλά και το σύστημα των φρυκτωριών στο στρατό είναι κάποιες μόνο όψεις του δικτύου επικοινωνίας που διέθετε το Βυζάντιο. Οι μαθητές, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με τους τρόπους, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της επικοινωνίας στον πολυδιάστατο βυζαντινό χώρο.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως Β' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή

Διαχωρισμός σχολικής ομάδας σε τρεις υποομάδες και εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Κυρίως πρόγραμμα

Χρήση ενός ιδιότυπου ζαριού με έξι βασικούς άξονες επικοινωνίας:

 1. Επιστολογραφία
 2. Ταξίδι στη στεριά
 3. Ταξίδι στη θάλασσα
 4. Κίνηση της γνώσης
 5. Σχέσεις με γειτονικούς λαούς
 6. Πόλεις

Προσέγγιση κάθε άξονα επικοινωνίας με ποικίλες δραστηριότητες όπως:

 1. Σχολιασμός και σύνταξη επιστολών (Επιστολογραφία)
 2. Επιδαπέδιο παιχνίδι (Ταξίδι στη στεριά)
 3. Χρήση χάρτη (Ταξίδι στη θάλασσα)
 4. Ακουστικό υλικό (Κίνηση της γνώσης)
 5. Δραματοποίηση (Σχέσεις με γειτονικούς λαούς)
 6. Κείμενα περιηγητών και ιστοριογράφων (Πόλεις)

Επισήμανση

Η επιλογή των αξόνων επικοινωνίας καθορίζεται από τη ρίψη ενός ζαριού. Η διάρκεια του προγράμματος, αλλά και οι ανάγκες της κάθε σχολικής ομάδας, καθιστούν εφικτή την προσέγγιση κάποιων αξόνων. Οι υπόλοιποι θα αναφέρονται επιγραμματικά στον επίλογο του προγράμματος.