Έτος:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

26-04-2016
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έδωσε το παρώνστις εκδηλώσεις για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας με την προβολή εικονικής πραγματικότητας «Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

 


«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

Τ. Μπαχ, Σ. Εφραίμογλου, Ι. Κλοκώνη, Δ. Εφραίμογλου

«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

Σχετικά δελτία τύπου:

26-04-2016

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
έδωσε το παρώνστις εκδηλώσεις
για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας
με την προβολή εικονικής πραγματικότητας
«Διαδραστική Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία»

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ