Παρουσίαση συνεδρίου

Η δυναμική εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών και κατ' αυτό τον τρόπο έχουν επιφέρει ανακατατάξεις στη ζωή των σύγχρονων κοινωνιών.
Στο χώρο του πολιτισμού, το υπάρχον υλικό ψηφιοποιείται, διαδίδεται μέσα από νέες βάσεις δεδομένων και ο πολιτισμός γίνεται προσβάσιμος με νέους τρόπους. Η ψηφιακή τεχνολογία γίνεται μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή και πρότυπες μέθοδοι διάδρασης αναπτύσσονται.
Η τεχνολογία επηρεάζει και επηρεάζεται από τον πολιτισμό, και στο πλαίσιο αυτό ο μεταξύ τους διάλογος είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρος αλλά και επιβεβλημένος. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη, διάσωση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, αξιοποιεί εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράλληλα, συμμετέχει στον προβληματισμό για τη σχέση μεταξύ των ανθρωπιστικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών και διοργανώνει, μετά την επιτυχία των δύο προηγουμένων, το 3ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία» από τις 23 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2006 στο Πολιτιστικό του Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος».

Λάζαρος Εφραίμογλου           

Πρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

copyright © 2006 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού