Παρουσίαση συνεδρίου

Σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής είναι εμφανής η κατακλυσμιαία παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Η ίδια η τεχνολογία επηρεάζει άμεσα τις μέχρι σήμερα κατακτήσεις του ανθρώπου, ελαχιστοποιώντας τις πολιτιστικές αποστάσεις, διαφοροποιώντας την εικόνα των παραδοσιακών ιδιαιτεροτήτων και διαμορφώνοντας μια νέα ταυτότητα στη δημιουργία.
Οι δύο παράγοντες «ψηφιακή τεχνολογία» και «πολιτισμός» αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα, που απαιτεί έγκαιρη κατανόηση, σωστή χειραγώγηση, ορθή και δημιουργική ανάπτυξη, ώστε να αποτελέσει καίριο συστατικό για τη διαμόρφωση των βάσεων της κοινωνίας της νέας χιλιετίας.
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, γνωρίζοντας εκ των έσω τις διαστάσεις και τη σημασία του πολιτισμικού γίγνεσθαι και συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη, προώθηση και προβολή του μέσω των νέων τεχνολογιών, διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία», από 18 έως και 20 Νοεμβρίου 2004.
Όπως και το περσινό 1ο Συνέδριο, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια πολύ επιτυχημένη συμβολή στην ενημέρωση και τον προβληματισμό της σκεπτόμενης κοινωνίας.

Λάζαρος Εφραίμογλου           

Πρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

copyright © 2004 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού