Οι Φράγκοι μεταφύτευσαν στο πριγκιπάτο της Αχαΐας τους δυτικούς θεσμούς, ανάμεσα στους οποίους και τη φεουδαρχία. Στην εικόνα, δυτικός ιππότης από χειρόγραφο. Αρχές 14ου αιώνα.
Codex Manesse, fol. 160v (n. 50): Heidelberg, Universitatsbibliothek.
http://www.ub.uni-heidelberg.de/
© Universitatsbibliothek Heidelberg