Το κάστρο του Χλεμουτσίου (Clermont, Castel Tornese) υπήρξε το διοικητικό κέντρο του πριγκιπάτου της Αχαΐας. Στην εικόνα, ημικυκλικός πύργος και τμήμα του περιβόλου του κάστρου του Χλεμουτσίου.
Πάτρα, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Δημητριάδη-Καρποδίνη, Έ., Τα κάστρα της Πελοποννήσου, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1990, σ. 203, εικ. 163.
© ΥΠΠΟ