Εκδηλώσεις θαυμασμού προς τον ελληνικό αγώνα εναντίον των Ιταλών
 • Συνηθίζουμε να λέμε: "Οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες". Στο μέλλον θα λέμε: "Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες".
  εφ. Manchester Guardian, Αγγλία, 19-4-1941
 • Οι Έλληνες επέφεραν την πρώτη πραγματική ήττα των κατά ξηράν δυνάμεων του ¶ξονος. Και αν ακόμη συντριβόταν αύριο η Ελλάς, η στρατιωτική της συμβολή θα έμενε αμείωτη. Θα είναι η δόξα της νεώτερης Ελλάδος ότι διέλυσε την παντοδυναμία του ¶ξονος και ότι έδωσε σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους απόδειξη της αξίας της δημοκρατίας.
  εφ. The New York Times, 28-11-1940
 • Η Ελλάς αποτελεί για όλο τον κόσμο παράδειγμα γενναιότητας.
  εφ. Bahit, Τουρκία
 • Εν ονόματι του φιμωθέντος αλλά ζώντος γαλλικού λαού οι ελεύθεροι Γάλλοι απευθύνουν χαιρετισμόν προς τον ελληνικό λαό μαχόμενον δια την ελευθερίαν. Η 25/3/41 ευρίσκει την Ελλάδα εις το απώγειον της ηρωικής προσπαθείας της και εις την κορυφήν της δόξης. Ουδέποτε από της Σαλαμίνος υπήρξε Ελλάς μεγαλυτέρα και ενδοξοτέρα από σήμερον.
  Στρατηγός Charles De Gaulle, Γαλλία
 • Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Επολεμήσατε μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει αλλιώς, διότι είσθε Έλληνες. Ως Ρώσσοι εκερδίσαμε χάριν εις την θυσίαν σας χρόνον δια να αμυνθώμεν. Σας ευγνωμονούμεν.
  Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας, 27-4-1942
 • Δεν ηττήθητε, αλλά κατεβλήθητε κατόπιν ενός αγώνος, όστις σας εκάλυψε με τιμήν.
  Antony Eden, Αγγλία, 10-5-1941
 • 9 Απριλίου 1941: Οι Έλληνες μάχονται πολύ γενναία. Απαγορεύω στον Τύπο να τους υποτιμά, να τους δυσφημεί... Ο Fuhrer θαυμάζει την ανδρεία των Ελλήνων. Λυπάται που αναγκάστηκε να πολεμήσει εναντίον τους.
  Από το ημερολόγιο του Joseph Goebbels
  (Αναφορά στο: Χατζηπατέρα-Φαφαλιού, Μαρτυρίες 40-44, Αθήνα, Κέδρος, 1992, σ. 151, 189-191)