Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης

Κυριακή,
14 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Συνθήκη ανεξαρτησίας ελληνικού κράτους

Στις 25 Απριλίου/7 Μαΐου 1832 υπογράφτηκε στο Λονδίνο συνθήκη μεταξύ των προστάτιδων Δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας και Βαυαρίας. Η συνθήκη προέβλεπε την εκλογή του Όθωνα -του δευτερότοκου γιου του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου- ως βασιλιά της Ελλάδας. Με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης (ή του Καλεντέρ Κιοσκ) στις 9/21 Ιουλίου 1832 η Οθωμανική Αυτοκρατορία αναγνώρισε την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, ενώ με διακοίνωση στις 14/26 Δεκεμβρίου 1832 αποδέχτηκε τα διευρυμένα σύνορα της γραμμής Παγασητικού-Αμβρακικού. Έπειτα από πολυετή και αιματηρό αγώνα, οι προσδοκίες των Ελλήνων για ανεξάρτητο κράτος δικαιώθηκαν. Ακόμη, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού ζούσε εκτός των συνόρων του κράτους. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ