Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Κυριακή,
14 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Μεσσηνιακή Γερουσία εν Καλαμάτα, σύσταση

Στις 23 Μαρτίου 1821 οι Μαυρομιχαλαίοι εισήλθαν στην Καλαμάτα επικεφαλής επαναστατικής δύναμης. Στις 24 Μαρτίου τελέστηκε υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη δέηση υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος. Στη συνέχεια ο Μαυρομιχάλης σύστησε επαναστατική επιτροπή, την οποία ονόμασε «Μεσσηνιακήν Γερουσίαν εν Καλαμάτα». Στις 25 Μαρτίου κοινοποίησε προς τις Μεγάλες Δυνάμεις έγγραφο με το οποίο τις πληροφορούσε για την έναρξη του επαναστατικού αγώνα. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ