«Θόλος»

Κυριακή,
14 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Διάσκεψη Λονδίνου 1830

«Η Ελλάς θέλει σχηματίσει εν Κράτος ανεξάρτητον και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν». Στις 22 Ιανουαρίου 1830 η Διάσκεψη του Λονδίνου διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Το σχετικό πρωτόκολλο σήμαινε ουσιαστικά τη διεθνή αναγνώριση ελληνικού κράτους. Στα άρθρα του περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα όρια του κράτους και το πολίτευμα. Επίσης, προέβλεπε το δικαίωμα μετανάστευσης των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στο νέο ελληνικό κράτος. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ