Λόγω της ακύρωσης της τεχνολογίας Flash από την Adobe, ο κόμβος στηρίζεται στην τεχνολογία Ruffle.

Μπορείτε να δείτε τις σελίδες από εδώ αν το πρόγραμμα πλοήγησης σας την υποστηρίζει.