Η ηλεκτρονική διεύθυνση του κόμβου "Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διαμέσου των αιώνων άλλαξε.
Η καινούρια διεύθυνση είναι: http://www.fhw.gr/olympics/ancient/

The URL of the site "Olympics Through Time" has changed.
The new URL is at: http://www.fhw.gr/olympics/ancient/