Μεγάλη φωτογραφία (66kB)

12.
 

Αθήνα, 21.4.1941

Αρχιστράτηγος Παπάγος προς Πιτσίλκα, Διοικητής Στρατιάς Ηπείρου:

"Πληροφορούμαι ότι αντιστράτηγος Τσολάκογλου ανέλαβε πρωτοβουλίαν συνθηκολογήσεως. Δεν κατανοήθη παρά πάντων ότι ύψιστα συμφέροντα Πατρίδος απαγορεύουσι τούτο. Επικαλούμαι πατριωτισμόν πάντων. Στρατός δέον αγωνισθή μέχρις εσχάτου ορίου δυνατοτήτων του. Αντικαταστήσατε αμέσως Τσολάκογλου".

Κεντρική σελίδα ΙΜΕ
Αρχική σελίδα κόμβουΚατάλογος φωτογραφιώνΠηγέςΒιβλιογραφίαΣυντελεστές
Κεντρική σελίδα