την κατηγορία των μυθιστοριών κατατάσσονται οι ερωτικές μυθιστορίες, τα έργα με θεματολογία του Τρωικού κύκλου, οι διασκευές έργων της Αρχαιότητας και διάφορα αλληγορικά ηθικοδιδακτικά έργα.