Χρονολόγιο

550 π.Χ.: Ο βασιλιάς της Λυδίας Κροίσος επισκέπτεται το μαντείο του Τροφωνίου και χρηστηριάζεται σε αυτό.

480 π.Χ.: Ο στρατηγός των Περσών Μαρδόνιος στέλνει απεσταλμένο στο μαντείο του Τροφωνίου για να πληροφορηθεί σχετικά με την επικείμενη σύγκρουση με τους Έλληνες.
 
371 π.Χ.: Κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη ιδρύονται τα Βασίλεια στην πόλη της Λιβαδειάς. 
 
300-250 π.Χ.: Πιθανή έναρξη οικοδόμησης του ναού του Διός Βασιλέως.
 
281/280 π.Χ.: Σύμφωνα με επιγραφική μαρτυρία, το ιερό του Διός Βασιλέως ανήκε ήδη στο Κοινό των Βοιωτών.
 
245 - 235 π.Χ.: Οι εργασίες οικοδόμησης του ναού του Διός Βασιλέως διακόπτονται προσωρινά.
 
235-220 π.Χ.: Η οικοδόμηση του ναού του Διός Βασιλέως βρίσκεται στην ακμή της.
 
220- π.Χ.: Λόγω της προϊούσας οικονομικής παρακμής μετά το 220 π.Χ. ή της εισβολής στη Βοιωτία του Ρωμαίου στρατηγού Φλαμινίου, ο οποίος καταστρέφει την περιοχή γύρω από τη Λιβαδειά, η οικοδόμηση του ναού του Διός Βασιλέως διακόπτεται οριστικά.
 
86 π.Χ.: Ο Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας, μετά τις νικηφόρες μάχες του κατά του Μιθριδάτη του Πόντου στη Χαιρώνεια και τον Ορχομενό, καταστρέφει την πόλη της Λιβαδειάς και το ναό του Διός Βασιλέως. Το μαντείο του Τροφωνίου δίνει ευνοϊκούς χρησμούς για τον Ρωμαίο στρατηγό.
 
Περί τον 2ο αι. μ.Χ.: Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Χαιρωνέα ιστορικού και βιογράφου Πλουτάρχου, το Τροφώνειο ήταν το μόνο από τα βοιωτικά μαντεία που είχε επιβιώσει, καθώς το Αμφιαράειο, πιθανώς εκείνο της Θήβας, και τα μαντεία του Απόλλωνα στο Πτώον και την Τεγύρα είχαν ήδη εγκαταλειφθεί. 
 
Περί το 175 μ.Χ.: Ο περιηγητής Παυσανίας επισκέπτεται το Τροφώνειο, όπου και χρηστηριάζεται. Ακολούθως κατευθύνεται προς τον ημιτελή ναό του Διός Βασιλέως.