Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή δεν αφορά μόνο στη σπουδαιότητά τους ως αθλητικό γεγονός. Μελετώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να διαπιστώσει κανείς όψεις των σημαντικότερων "στιγμών" στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία του 20ού αιώνα, όπως ο πόλεμος και οι διεθνείς σχέσεις, το κίνημα για τη γυναικεία χειραφέτηση και η τρομοκρατία, η εξέλιξη στο σχεδιασμό των πόλεων και η τεχνολογική πρόοδος. Στην ενότητα αυτή επισημαίνονται "εξωαγωνιστικές" πλευρές των Ολυμπιακών Αγώνων, που αποτελούν ωστόσο ζωτικό κομμάτι της ιστορίας τους.

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα:
Από την Αρχαία Ολυμπία στην Αθήνα του 1896