Ίσως πουθενά αλλού, σε καμιά άλλη χώρα, η ανάπτυξη του αθλητισμού δεν επηρεάστηκε τόσο έντονα και άμεσα από την "αναβίωση" των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή. Η σύνδεση των Αγώνων με την ελληνική Αρχαιότητα και η σημασία της στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του ελληνικού κράτους και της συλλογικής ταυτότητας της ελληνικής κοινωνίας αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση και τη διαμόρφωση των ελληνικών αθλητικών θεσμών και μηχανισμών. Κομβικό σημείο στη διαδικασία αυτή αποτέλεσε η ανάθεση της διοργάνωσης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ιστορία του ελληνικού αθλητισμού στα πρώτα του βήματα, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα.

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα:
Από την Αρχαία Ολυμπία στην Αθήνα του 1896