Εφαρμογές για smartphones και tablets

Το Τμήμα Διαδικτύου, Πολυμέσων & Κινηματογραφικών Παραγωγών, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, δημιουργεί εφαρμογές για smartphones και tablets, με σκοπό την πρακτική και γρήγορη πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ