Η βυζαντινή Καστοριά μέσα από τα μνημεία της (10ος-14ος αιώνας)

 
Παρουσίαση της ιστορίας, του χώρου, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, της τέχνης και των μνημείων της βυζαντινής Καστοριάς.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ