Περιήγηση στην αρχαία Μίλητο

 
Η οικιστική εξέλιξη της πόλης της Μιλήτου από τα Προϊστορικά μέχρι και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Δίνεται έμφαση στα δημόσια κτήρια, η προσέγγιση των οποίων συμβάλλει στην ανίχνευση της πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής καθώς και της πολιτιστικής δημιουργίας.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ