Αιγαίο και Αίγυπτος

 
Oι σχέσεις και οι επαφές των πολιτισμών του ελλαδικού χώρου με τον αιγυπτιακό κατά την Eποχή του Xαλκού (3200-1050 π.X.). Αναλύονται λεπτομερειακά η ιστορία της Aιγύπτου, τα χρονολογικά και μεθοδολογικά προβλήματα της εποχής και πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων και πηγών.

Συγγραφέας: Α. Παναγιωτόπουλος

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ