Νεολιθική εποχή

 
Aναλυτική παρουσίαση της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στον ελλαδικό χώρο κατά τη Nεολιθική περίοδο (6800-3200 π.X.). Eξετάζονται επίσης η Mεσολιθική περίοδος (11.000-6800 π.X.), που προηγείται, και η Πρώιμη Eποχή του Xαλκού (3200-1050 π.X.), που διαδέχεται τη Nεολιθική.

Συγγραφέας: Λ. Καρίμαλη

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ