Βυζαντινή λογοτεχνία (4ος-15ος αιώνας)

 
Η λογοτεχνική παραγωγή της Βυζαντινής περιόδου (4ος-15ος αι.). Μέσα από κείμενα και μεταφράσεις πηγών παρουσιάζονται η εκκλησιαστική και λόγια ποίηση, η ιστοριογραφία, η ρητορική, η  επιστολογραφία, η αγιολογία και η δημώδης λογοτεχνία.

Συγγραφέας: Μ. Λουκάκη

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ