Τανζιμάτ (1839-1876)

 
Παρουσίαση των πολιτικών και κοινωνικών επιδιώξεων των κατοίκων των οθωμανικών Βαλκανίων κατά την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ στα μέσα του 19ου αιώνα. Έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πολιτική, τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις και τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές και ιεραρχίες των οθωμανικών Βαλκανίων.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ