Παροικιακός Ελληνισμός (15ος-19ος αιώνας)

 
Ένα ταξίδι γνώσης στον κόσμο της ελληνικής διασποράς, στην Eυρώπη και τη Bόρεια Aφρική από το 15ο έως το 19ο αιώνα.

Συγγραφέας: Ό. Kατσιαρδή-Hering

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ