Ένα ταξίδι στην Πρώιμη Bυζαντινή Aυτοκρατορία. H εποχή του Iουστινιανού

 
Ένα διαδραστικό ταξίδι στις πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο (4ος-6ος αι.). Παρουσιάζονται ποικίλες όψεις της ιστορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις υλικές μαρτυρίες και στα επιτεύγματα κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α', από το 527 έως το 565.

Συγγραφέας: J.-P. Sodini

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ