Ησίοδος

 
Μελέτη της αγροτικής κοινωνίας των Αρχαϊκών χρόνων (7ος-6ος αι. π.Χ.) μέσα από το έπος του Ησιόδου. Αναφορά γίνεται στη δομή του οίκου και στους κανόνες που διέπουν την αγροτική κοινότητα.

Συγγραφέας: W. Schmitz

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ