Αντωνίου Πολέμωνος Σοφιστού Συγγραφή

 
Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδος (τέλος 1ου αι. π.Χ. μέχρι μέσα 4ου αι. μ.Χ.) μέσα από τη ζωή και το έργο του περιηγητή Πολέμωνα. Σειρά οκτώ επεισοδίων, που περιλαμβάνει πλήθος ιστορικές αναφορές, παιχνίδια, δραστηριότητες και διαγωνισμό.

Συγγραφέας: Π. Καραναστάση
 

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ